Innlegg merket:

Fare

Trygg og dekket?

Kan du få den forsikringen du ønsker? Mye arbeid ligger i Cyber Insurance og har vært det i mange år. Problemet er at det ikke holder tritt med tempoet i teknologiendringene. Så hvordan får en klient dekket de nyere cyberrisikoene etter signering […]

Forsikringsloven 2015. Overholder du?

Forsikringsloven 2015 trer i kraft august 2016. Den representerer en betydelig endring i fokus og lovkrav og legger mer byrde på den forsikrede klienten og megleren. Opplysningsplikten (DoD) er erstattet. Det nye kravet til Duty of Fair Presentation (DoFP) krever: Et påviselig "rimelig søk" […]

nb_NONorwegian