పోస్ట్లు టాగ్డ్:

సమగ్రత

వెరాసిటీ మరియు ట్యాంపర్ డిటెక్షన్ కోసం బ్లాక్‌చెయిన్

మేము ఇప్పుడు పూర్తిగా పనిచేసే డిజిటలైజ్డ్ ట్రేడింగ్ మార్కెట్‌ను కలిగి ఉన్నందున, ట్రేడింగ్ ప్రక్రియలో ఏమి జరిగిందో స్వతంత్ర ఆడిట్ ట్రయిల్‌ను నిర్వహించడం ద్వారా డాక్యుమెంట్ మరియు ఫైల్ సమగ్రత మరియు పారదర్శకతను రక్షించడానికి బలమైన చర్యలు తీసుకోబడ్డాయి; ఆ విధంగా అన్ని ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్‌ల కోసం పూర్తి డేటా ఆధారాలను అందజేస్తుంది, ఎవరు యాక్సెస్ చేసారు […]

teTelugu