پست های با برچسب:

بیمه

Secure and covered?

Can you get the insurance cover you want? A lot of work is going into Cyber Insurance and has been for many years. Trouble is it’s not keeping apace with the pace of the technology changes. So how does a client get covered for the newer cyber risks after signing […]

قانون بیمه 2015. آیا رعایت می کنید؟

قانون بیمه 2015 در اوت 2016 لازم الاجرا می شود. این قانون نشان دهنده تغییر قابل توجهی در تمرکز و الزامات قانونی است و مسئولیت بیشتری را بر عهده مشتری و کارگزار بیمه شده می گذارد. وظیفه افشا (DoD) جایگزین شده است. الزامات جدید وظیفه ارائه منصفانه (DoFP) می‌خواهد: یک «جستجوی معقول» قابل اثبات […]

fa_IRPersian