پست های با برچسب:

الزامات قانونی

قانون بیمه 2015. آیا رعایت می کنید؟

قانون بیمه 2015 در اوت 2016 لازم الاجرا می شود. این قانون نشان دهنده تغییر قابل توجهی در تمرکز و الزامات قانونی است و مسئولیت بیشتری را بر عهده مشتری و کارگزار بیمه شده می گذارد. وظیفه افشا (DoD) جایگزین شده است. الزامات جدید وظیفه ارائه منصفانه (DoFP) می‌خواهد: یک «جستجوی معقول» قابل اثبات […]

fa_IRPersian