Αρχείο για:

Απρίλιος, 2018

Πρόληψη ανθρώπινων λαθών

Συνήθως οι εταιρείες πρέπει να αντλούν δεδομένα υποβολής από διάφορες πηγές. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα συστήματα υπολογιστών, υπολογιστικά φύλλα, ακόμη και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φυσικά αρχεία. Τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω μιας χειροκίνητης διαδικασίας που είναι χρονοβόρα και εξαιρετικά επιρρεπής σε σφάλματα. Ένα πιθανό αποτέλεσμα μιας χειροκίνητης διαδικασίας […]

elGreek