Δημοσιεύσεις με ετικέτα:

Νομική Απαίτηση

The Insurance Act 2015. Συμμορφώνεστε;

Ο νόμος περί ασφαλίσεων του 2015 τίθεται σε ισχύ τον Αύγουστο του 2016. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στην εστίαση και τη νομική απαίτηση και επιβαρύνει περισσότερο τον ασφαλισμένο πελάτη και τον μεσίτη. Το καθήκον αποκάλυψης (DoD) έχει αντικατασταθεί. Η νέα απαίτηση του Duty of Fair Presentation (DoFP) απαιτεί: Μια αποδεδειγμένη «εύλογη αναζήτηση» […]

elGreek