Архив:

4 сар, 2018

Хүний алдаанаас урьдчилан сэргийлэх

Ихэвчлэн компаниуд янз бүрийн эх сурвалжаас мэдээлэл авах шаардлагатай болдог. Эдгээрт бусад компьютерийн системүүд, хүснэгтүүд, тэр ч байтугай имэйл болон физик файлууд багтаж болно. Эдгээр өгөгдлийн ихэнхийг гар аргаар дамжуулдаг бөгөөд энэ нь цаг хугацаа их шаарддаг бөгөөд алдаа гарах магадлал өндөр байдаг. Гарын авлагын үйл явцын нэг магадлалтай үр дүн […]

mnMongolian