ຮວບຮວມສໍາລັບ:

ເດືອນມັງກອນ, 2020

ຕ້ອງການສະມາຊິກໃໝ່!

ຕະຫຼາດດິຈິຕອລຄວາມສ່ຽງຫຼັກຂອງພວກເຮົາສຳລັບການຕໍ່ອາຍຸ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພທາງການຄ້າໃໝ່ໄດ້ຖ່າຍທອດສົດໃນວັນທີ 1 ມັງກອນນີ້. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫານາຍຫນ້າ, ຜູ້ປະກັນໄພ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, MGAs ແລະລູກຄ້າ (ຜູ້ປະກັນໄພ) ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມເວທີການປະຕິວັດໂລກນີ້ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະກັນໄພການຄ້າ. ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອລແບບພິເສດທີ່ມີການປັບປຸງ […]

loLao