ໂພສທີ່ແທັກ:

ຄວາມປອດໄພ

Blockchain ສໍາລັບ Veracity ແລະການກວດສອບ Tamper

ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາປະຈຸບັນມີຕະຫຼາດການຄ້າດິຈິຕອນທີ່ດໍາເນີນການຢ່າງເຕັມທີ່, ຂັ້ນຕອນທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງເອກະສານໂດຍການຮັກສາການກວດສອບເອກະລາດຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະບວນການຊື້ຂາຍ; ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະຫນອງການພິສູດຂໍ້ມູນເຕັມສໍາລັບເອກະສານຕົ້ນສະບັບທັງຫມົດ, ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງ […]

loLao