Бичлэгүүд хаяглагдсан:

Хуулийн шаардлага

Даатгалын тухай хууль 2015. Та дагаж мөрддөг үү?

2015 оны Даатгалын тухай хууль 2016 оны 8-р сард хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Энэ нь анхаарал хандуулж, хууль эрх зүйн шаардлагад ихээхэн өөрчлөлт оруулж, даатгуулсан үйлчлүүлэгч, брокер дээр илүү их үүрэг хариуцлага хүлээлгэдэг. Мэдээллийг тодруулах үүрэг (DoD)-ыг халсан. Шударга танилцуулгын үүргийн (DoFP) шинэ шаардлага нь: "Үндэслэлтэй хайлт" -ыг шаарддаг [...]

mnMongolian