Бичлэгүүд хаяглагдсан:

баталгаажуулалт

Үнэн чанар, хөндлөнгийн илрүүлэлтэд зориулсан блокчейн

Одоо бид дижитал арилжааны зах зээлийг бүрэн ажиллуулж байгаа тул арилжааны явцад юу болсон талаар хараат бус аудитын мөрөөр хөтлөх замаар баримт бичиг, файлын бүрэн бүтэн байдал, ил тод байдлыг хамгаалах хүчтэй алхмуудыг хийсэн; Ингэснээр тэдгээрт хандсан бүх эх баримт бичигт бүрэн өгөгдлийн гарал үүслийг өгдөг [...]

mnMongolian