မှတ်တမ်းအတွက်-

ဇူလိုင်, 2017

အာမခံဥပဒေ 2015။ သင်လိုက်နာပါသလား။

အာမခံအက်ဥပဒေ 2015 သည် 2016 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စတင်အသက်ဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များတွင် သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံထားသူနှင့် ပွဲစားများအပေါ်တွင် တာဝန်ပိုပေးပါသည်။ ထုတ်ဖော်မှုတာဝန် (DoD) ကို အစားထိုးလိုက်သည်။ Duty of Fair Presentation (DoFP) ၏ လိုအပ်ချက်အသစ်မှာ- သရုပ်ပြ “ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ရှာဖွေမှု” […]

my_MMMyanmar