ที่เก็บถาวรสำหรับ:

กรกฎาคม 2017

พรบ.ประกันภัย พ.ศ. 2558 คุณปฏิบัติตามหรือไม่?

พระราชบัญญัติการประกันภัย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเด็นสำคัญและข้อกำหนดทางกฎหมาย และทำให้ลูกค้าและนายหน้าเป็นผู้รับผิดชอบมากขึ้น หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล (DoD) ถูกแทนที่ ข้อกำหนดใหม่ของหน้าที่การนำเสนออย่างเป็นธรรม (DoFP) เรียกร้อง: "การค้นหาที่สมเหตุสมผล" ที่พิสูจน์ได้ […]

thThai