Lưu trữ cho:

Tháng Bảy, 2017

Đạo luật Bảo hiểm 2015. Bạn có tuân thủ không?

Đạo luật Bảo hiểm 2015 có hiệu lực vào tháng 8 năm 2016. Nó thể hiện một sự thay đổi đáng kể về trọng tâm và yêu cầu pháp lý, đồng thời đặt nhiều trách nhiệm hơn vào khách hàng và nhà môi giới được bảo hiểm. Nghĩa vụ Tiết lộ (DoD) đã được thay thế. Yêu cầu mới của Duty of Fair Presentation (DoFP) đòi hỏi: Một “tìm kiếm hợp lý” […]

viVietnamese