โพสต์และติดแท็ก:

การรับรองความถูกต้อง

Blockchain สำหรับความจริงและการตรวจจับการงัดแงะ

เนื่องจากขณะนี้เรามีตลาดการซื้อขายแบบดิจิทัลที่ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของเอกสารและความสมบูรณ์ของไฟล์ และความโปร่งใสโดยการรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่เป็นอิสระเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อขาย จึงให้ข้อมูลที่มาครบถ้วนสำหรับเอกสารต้นฉบับทั้งหมด สำหรับผู้ที่เข้าถึง […]

thThai